by ecsthai ecsthai

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้ร่วมออกบูธในกิจกรรมสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอทเทอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศในงาน