โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน

by admin

กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน

Read more