บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด มอบหน้ากาก Oxygen Air Mask ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์ จำนวน 100 ชุด

by ecsthai

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของโควิด 19 ให้ได้มีหน้ากากชนิด Oxygen air mask ที่มีคุณสมบัติในการนำอากาศมาผ่านการกรองให้สะอาดและส่งอากาศไปตามท่อตรงไปที่หน้ากากเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและมีอากาศที่เพียงพอต่อการหายใจ

ภาพบรรยากาศในการมอบ