fbpx
  • 634/2 Soi Ramkhamhaeng 39
  • (662) 935 6740

SMART Air
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

Indoor Air Quality (IAQ) Monitoring System

ระบบวัดคุณภาพอากาศแบบ Real-time ชนิด Online ที่สามารถวัดค่า อุณหภูมิ ความชื้น PM2.5 และ CO2 ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรไทย ที่ผ่านกระบวนการทดสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วย Sensor ระดับ World Class บนระบบ Cloud Server สามารถนำข้อมูลไปเพื่อทำการวิเคราะห์ (Data Analytic) ตามที่ลูกค้าต้องการ

เหมาะสำหรับอาคารที่มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง อาทิ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์ดูแลเด็ก ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล รถขนส่งมวลชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียน สนามบิน รถไฟฟ้า ร้านกาแฟ

หน้าจอ TV

หน้าจอ Tablet

Top