• 634/2 Soi Ramkhamhaeng 39
  • (662) 935 6740

News & Event

NEWS 2019

ร่วมออกบูธในงาน Bangkok RHVAC 2019 ที่ไบเทค บางนา วันที่ 25-28 กันยายน 2562

  บรรยากาศในงาน

ร่วมออกบูธงาน TEMCA FORUM & EXIBITION 2019 PATTAYA

ภาพบรรยากาศในงาน

ร่วมออกบูธกับทาง ACAT หัวข้อ “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เราได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนากลางปี ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT) ในหัวข้อ “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5” บรรยายโดย ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย                                                 ภาพบรรยากาศในงาน                           […]

ร่วมออกบูธในงาน Green Building Expo 2019

ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธในงาน ” Green Building Expo 2019 “ ที่ไบเทค บางนา ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ “นวัตกรรมการนำพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ด้วยระบบ Absorption Chiller”

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ปี 2562 ขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้เรียนเชิญกลุ่มโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้  และช่วงท้ายได้มีการจัดเสวนา ระบบ Absorption Chiller โดยเรียนเชิญตัวแทนจากโรงงานที่ได้ใช้ Absorption Chiller มาร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการใช้งาน หัวข้อที่บรรยายมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower ภาพบบรรยากาศในงานสัมมนา

สัมมนาครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน”

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ปี 2562 ขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี  โดยได้เรียนเชิญกลุ่มโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ หัวข้อที่บรรยายมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower     ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา  

ACAT visit BROAD Town at Changsha, China 9 – 11 May 2019

คุณชัยชาญ  อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร. ตุลย์  มณีวัฒนา  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมนึก  ชีพพันธ์สุทธฺิ์   อุปนายก คนที่ 1 คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล อุปนายก คนที่ 2 คุณอรรณพ กิ่งขจี  อุปนายก คนที่ 3 คุณวัชระ จันทร์ทอง  ประธานกรรมการสันทนาการ ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา คุณพิชญ์พัฒน์ กิจเกิดแสง ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงงาน BROAD Air Conditioning ณ เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

HEAT RECOVERY TECHNOLOGY MINI-EXPO 2019

คุณปรีชา  ปรีดาวิจิตร ได้รับเกียรติร่วมบรรยายเทคโนโลยีนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ (Absorption  Chiller) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธงานสัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ โดยได้นำโมเดล BROAD Absorption Chiller มาจัดแสดงในงาน    

NEWS 2018

ECS Seminar, High performance Air-conditioning system and Energy-saving

  ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา หัวข้อ ” ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 โดยมีรายละเอียดของงานสัมมนาดังนี้ การบรรยายเรื่อง ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller การบรรยายเรื่อง การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller การบรรยายเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower                    

ร่วมออกบูธในงาน Thailand Lighting Fair 2018

ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธในงาน ” Thailand Lighting Fair 2018 “ ที่ไบเทค บางนา ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ PEA Seminar / ESCO Business Matching Activity จัดบูธร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  

ร่วมออกบูธในงาน Thailand ESCO Fair 2018

ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธภายในงาน ” Thailand ESCO Fair 2018 ” ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัส ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

ภาพบรรยากาศของการสัมมนาในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

ร่วมจัดสัมมนาในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

“Broad” Energy Efficient Oil Free Chiller Seminar 2018

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา ” Oil free chiller “ ที่ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561  

ACAT Seminar, Ventilation system design

ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเรื่องของการระบายอากาศในระบบปรับอากาศที่โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ 2561

NEWS 2017

Congratulations to “Chok Yuen Yong Industry Company Limited”

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้า บริษัท โชคยืนยง อุตสาหกรรม จำกัด เนื่องจากได้รับรางวัล ” Thailand Energy Award 2017 ” ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้า และความร้อนร่วม

ECS & BROAD at “RHVAC 2017” 7-10 SEPTEMBER 2017

เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง “BROAD” (Oil free chiller) ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้

NEWS 2016

ภาพบรรยาการงาน ECO PRODUCTS INTERNATIONAL FAIR 2016, Booth No. K11

ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559    ภายใต้สโลแกนที่ว่าา รักษ์โลกง่ายๆทำได้ 24 ชั่วโมง

โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน

กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน

ภาพบรรยากาศงาน Thailand ESCO Fair 2016

งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2016  “ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน”

Top